Umělecký grafický výtvor

Popis mé tvorby:
Jedná se o unikátní malbu, kdy se při její ruční výrobě aplikuje kremační popel. Tato aplikace je jedinečná v ČR a je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví.

Oblast techniky
Technické řešení se týká uměleckého grafického výtvoru.

Dosavadní stav techniky
Je touhou člověka uchovávat si ve zhmotnělé podobě vzpomínky na určitá období života, určité věci či dokonce i určité osoby. Takovým předmětem bývá například nějaký trojrozměrný drobný předmět, nějaká písemnost, či třeba pramínek vlasů. Jsou proto známé případy adjustace takový předmětů například zatavení do skla, průsvitného plastu, zarámováním či použitím jiných technik. Navržené technické řešení je však zcela nové, originální. Nelze proto hodnotit dosavadní stav techniky z hlediska jeho nevýhod v porovnání s navrženým řešením.

Podstata technického řešení
Nové technické řešení předkládá k uchování památky umělecký grafický výtvor, jímž je malba, kresba, grafika nebo koláž jehož podstatou je barva, do níž je vmísený nebo na barvu aplikovaný jemný popel o velikosti od prachových částic až po pevné částice o zrnitosti 3 mm, přičemž může být užita i směs těchto částic v určitém poměru množství popela k množství použité barvy.
Částice popela pocházejí z ostatků zpopelněného zvířete nebo zpopelněného člověka. Popel může pocházet rovněž ze spáleného dřeva.
Výhodou navrženého technického řešení je možnost uchování předmětu, jež je podstatou vzpomínky, jinou, dosud nepoužitou formou.
Nespornou výhodou navrženého uměleckého grafického výtvoru podle technického řešení pro jeho vlastníka je vysoká osobní hodnota.


Osvědčení o zápisu užitného vzoru


Technické řešení

Příklady provedení technického řešení:

Příklad 1
Umělecký grafický výtvor, jímž je malba, obsahuje dominantní barvu, do níž je vmíchán jemný popel o velikosti prachových částic do 1 mm, pocházející z popela ostatků zpopelněného člověka, o v poměru 55 g popela na 250 g barvy.

Příklad 2
Umělecký grafický výtvor, jímž je kresba, obsahuje barvu, do níž je vmíchán jemný popel pocházející z ostatků zpopelněného zvířete, o velikosti prachových částic do 1 mm, v poměru 25 g popela na 150 g barvy

Příklad 3
Umělecký grafický výtvor, jímž je malba, obsahuje dvě dominantní barvy, do nichž je vmíchán jemný popel o velikosti prachových částic, přičemž na jednu z barev je dále aplikován popel o zrnitosti 2 mm. Popel pochází ze zpopelněných ostatků člověka.

Příklad 4
Umělecký grafický výtvor, jímž je grafika tvořená barvou, do níž je v poměru 50 g popela k množství 240 barvy vmíchán jemný popel o velikosti prachových částic pocházející ze spáleného dřeva.

Příklad 5
Umělecký grafický výtvor, jímž je koláž, je částečně opatřena barvami, do nichž je vmíchán jemný popel o velikosti prachových částic do 1 mm, pocházející z popela ostatků zpopelněného člověka, o v poměru 15 g popela na 200 g barvy a dále je na jednu z barev aplikován popel o velkosti částic až do velikosti 3 mm.

OceněníDiplom
Rozhovor do tisku - Životní příběh
O pohřebnictví, jak postupovat při úmrtí zvířátka ROZHOVOR
Objednat

Pokud máte zájem o vzpomínkový obraz, neváhejte mne kontaktovat na uvedený e-mail v kontaktech. Děkuji
Kontaktní informaceJANE ŽITNÁ ART
Jana Žitná

Telefon:
+420 777 779 217

E-mail:
janezitnaart@seznam.cz

Web:
www.pohrebnisluzbakharon.cz

Instagram
  facebook

Napsat zprávu